INFOCUBE, s.r.o.,
Záhradnícka 60,
821 08 Bratislava
 
48°9'18.95"N (latitude)
17°8'18.21"E (longitude)
 
Telefón:+421 238 104 229
Mobil:SK: +421 (0)917 611 520 , +421 (0)905 628 570
DE: +49 (0)1577 3597 363
E-Mail:office@infocube.sk

Aktuality INFOCUBE


Presťahovali sme sa! Našu firmu teraz nájdete na Záhradníckej 60 v Bratislave. Podrobné informácie nájdete v kontaktoch.

Každý piatok medzi 14:00 a 16:00 prebieha v rámci firmy INFOCUBE interná BI Education. Všetci zamestnanci sú vítaní.